Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2007

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΡΙΦΩΝ

Άλλο ένα παιχνίδι τύπου point n' click με γρίφους και Quiz.
Παίζετε τον διάσημο ντεντέκτιβ Nick Bounty που προσπαθεί να βρεί ένα χαμένο αντικείμενο.
Δείτε τα trailer γιατί βοηθάνε...
Ξεκινήστε πατώντας στο PLAY GAMEPLAY GAME

(Δείτε και τα υπόλοιπα παιχνίδια γρίφων που έχουμε ανεβάσει στις ετικέτες ΓΡΙΦΟΙ- QUIZ- RIDDLE)

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007

Young ability from Constantinopolis streets

Just take a look! You won't regret it.Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2007

Frieden zu Hause und Frieden im Ausland! ( peace at home and peace abroad! )


(in German) Die 84. Republik Tag von der Türkei ist gefeiert.


Republik Tag ist am 29 Oktober gefeiert und markiert den Tag in 1923, als die Verfassung von der Türkei geändert wurde, befreiend es vom Verständnis dem Ottoman Reich, eine Republik zu werden. Der Tag ist ein nationaler Feiertag durch das Land und die Zeremonien und Ereignisse finden statt, den Gründer von der Republik zu ehren, und der erste Ministerpräsident des Landes, Mustafa Kemal Ataturk.

Heute (29. Oktober 2007) markiert den 84. Jahrestag von der Einrichtung von der Türkischen Republik. Bitte schließen Sie mich beim Feiern diesen schönen Tag durch Erinnern von sich an die Leute, die ihre Leben verloren haben, hat geliebt derjenig gegen die Kräfte teilend unser Land an. Wir, als Türken, schulden jedem dieses kostbare Land, der für Freiheit unter der Führung von Gazi Mustafa Kemal Atatürk gekämpft hat. Folgendes ist seine Adresse zur türkischen Jugend:


Sie, die türkische Jugend! Ihre primäre Pflicht ist zu ewig schützt und verteidigt die türkische Unabhängigkeit und die türkische Republik. Dies ist der Großstag von Ihrer Existenz und von Ihrer Zukunft.
Diese Grundlage ist Ihr kostbarster Schatz in Zukunft ebenso wird es boshaft, innerhalb und im Ausland geben, der suchen wird, Ihr Geburtsrecht zu verweigern. Wenn eines Tages Sie gezwungen werden, Ihre Unabhängigkeit zu verteidigen, und die Republik, werden Sie über den Bedingungen und den Möglichkeiten von der Lage, in den Sie sich finden, um zu vollenden, Ihre Mission nicht nachdenken. Diese Bedingungen und Möglichkeiten dürfen unvorteilhaft erscheinen. Die Gegner, die gegen Ihre Unabhängigkeit und Ihre Republik planen, dürfen die Vertreter von einem Sieg ohne Präzedenzfall in der Welt sein. Mit Gewalt oder durch List, alle Zitadellen und alle Arsenale von unserem lieben Vaterland dürfte genommen worden sein; alle von seinen Armeen dürften zerstreut worden sein und alle Ecken vom Land dürften physisch besetzt worden sein. Mehr Peinigen und kläglicher als alle diese, die, die halten und die Kraft innerhalb des Landes übt, dürfte gefallen sein in
Bruttofehler, groben Fehler, und sogar Verrat. Diese Behälter der Kraft dürften sogar ihre persönlichen Interessen mit politischem Streben von den Eindringlingen vereint haben. Die Nation, die sich in Entbehrung gefallen sein dürfte, und dürfte ausgeschöpft geworden sein und verwüstet.
Sie, die zukünftigen Söhne und die Töchter von der Türkei! Sogar unter solchen Umständen und Bedingungen, ist Ihre Pflicht, türkische Unabhängigkeit einzulösen, und die Republik! Die Kraft, die Sie werden müssen, existiert im adligen Blut, das durch Ihre Venen fließt.


(in English)


The 84th Republic Day of Turkey is celebrated.
Republic Day is celebrated on 29 October and marks the day in 1923 when Turkey’s constitution was changed, freeing it from the grasp of the Ottoman Empire, to become a republic. The day is a national holiday throughout the country and ceremonies and events take place to honour the founder of the republic and the country’s first prime minister, Mustafa Kemal Ataturk.

Today (October 29th 2007) marks the 84th anniversary of the establishment of the Turkish Republic. Please join me in celebrating this beautiful day by remembering the people who lost their lives, loved ones against the forces dividing our country. We, as Turks, owe this precious land to everyone who fought for freedom under Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s leadership.Following is his address to the Turkish Youth:


You, the Turkish youth! Your primary duty is to forever protect and defend the Turkish independence and Turkish Republic. This is the mainstay of your existence and of your future.
This foundation is your most precious treasure in the future, as well, there will be malevolents, within and abroad, who will seek to deny your birthright. If one day you are compelled to defend your independence and the republic, you shall not reflect on the conditions and possibilities of the situation in which you find yourself, in order to accomplish your mission. These conditions and possibilities may appear unfavorable. The adversaries who scheme against your independence and your Republic may be the representatives of a victory without precedent in the world. By force or by ruse, all citadels and all arsenals of our dear fatherlandmay have been taken; all of its armies may have been dispersed and all corners of the country may have been physically occupied. More distressing and more grievous than all these, those who hold and exercise the power within the country may have fallen into gross error, blunder, and even treason. These holders of power may have even united their personal interests with political ambitions of the invaders. The nation itself may have fallen into privation, and may have become exhausted and desolate.
You, the future sons and daughters of Turkey! Even under such circumstances and conditions, your duty is to redeem Turkish independence and the Republic! The strength you shall need exists in the noble blood flowing through your veins.


Mustafa Kemal AtatürkΣάββατο, 27 Οκτωβρίου 2007

IS IT NBA OR SOMETHING MORE?
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- TAU CERAMICA 95- 90
(ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ)

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007

Βασικοί τύποι Ελλήνων οδηγών

Ο έχων cabrio

Μαλλί με ζελέ.. Μάτι με γυαλί ηλίου. Βλέμμα με ύφος. Αυτοκίνητο χωρίς οροφή.
Οδηγεί: Ένα από τα μικρά ανοιχτά διθέσια, αλλά θα ήθελε Ferrari.
Πηγαίνει: Γρήγορα στις λεωφόρους και αργά μες στα στενά. Γιατί εκεί πρέπει να τον κοιτάνε...
Απαραίτητα αξεσουάρ: Hands-free (bluetooth πλέον) και πουκάμισο. Χειμώνα καλοκαίρι..
Κορνάρει: Μόνο σε γκόμενες.
Ακούει: Θέλει να το παίξει ψαγμένος, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από την έννοια mainstream .
Στο φανάρι: Κοιτάει αριστερά και δεξιά (να δει αν τον κοιτάνε).
Το θετικό: Οδηγεί χαλαρός. Τύπου κάνω βόλτα ή γυρνάω κουρασμένος από τη σκληρή εργασία.
Το αρνητικό: Οδηγεί λες και του ανήκει ο δρόμος, επειδή απλά έχει ένα cabrio το οποίο μπορεί να χαρεί δύο μήνες το χρόνο: τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Τους άλλους ή έχει καύσωνα ή παγετό.

Ο Κάγκουρας

«Τη γκόμενα και το αυτοκίνητο δεν το μοιραζόμαστε ποτέ ». Αυτή είναι η ευχή κι η κατάρα των «μαχητών των ελληνικών δρόμων». Το κόλλημα με τις ρόδες κι ο βαθμός «φτιαξίματος» του αυτοκινήτου διαφέρει και συνήθως φτάνει στον... κόφτη όταν τοποθετούνται στο όχημα τα κλασσικά μπλε φώτα.
Γκαζώνουν σε κάθε ευκαιρία, μαρσάρουν από τη φύση τους, γουστάρουν τις κόντρες και γενικά ασχολούνται με το αυτοκίνητο τους (που ίσως να έχει αποκτήσει και γυναικείο όνομα) τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Θα τον ξεχωρίσεις: Από την αεροτομή, τα αυτοκόλλητα, το bucket κάθισμα και φυσικά από το μπουρί...
Θα τον βρεις: Στη Βούτα, στα λιμανάκια και μπροστά-μπροστά στα φανάρια να μαρσάρει.
Ακούει: Στο διαπασών το «Gasolina», αν και ουσιαστικά τη βρίσκει με τον ήχο της «σκούπας» και το σπινιάρισμα των τροχών.
Στον ελεύθερο του χρόνου: Διαβάζει «βελτιωσάδικα», παίζει «Need For Speed Carbon» και ξαναβλέπει το «Tokyo Drift».
Το savoir vivre λέει: Όταν είσαι σταματημένος στο φανάρι. Στρέφεις το βλέμμα προς τον οδηγό που βρίσκεται δίπλα σου, ακουμπώντας ελαφρά το πόδι στο γκάζι.
Κορνάρει: Μόνο για να κατέβει το Μαράκι από τον δεύτερο.
Θανάσιμος εχθρός: Οι αστυνομικοί, ή αλλιώς οι μπάτσοι ή αλλιώς τα... στρουμφάκια.
Φράσεις κλειδιά: «Να τα στήσουμε, να τα μετρήσουμε», «έχουν σκάσει μύτη τα κωλάδικα», αλλά και όροι της.... ασφάλτου όπως «μπήκα με τις πόρτες», «με τις πάντες», «3η καρφωτή» κτλ κτλ.
Bonus : H ετοιμολογία του όρου «κάγκουρας». Αρχικά ξεκίνησε από τους τύπους που παρακολουθούν τις κόντρες και από το κρύο αναγκάζονται να βάλουν τα χέρια στις τσέπες, παίρνοντας μια σκυφτή στάση. Πάλλονται για να ζεσταθούν θυμίζοντας τα συμπαθή μαρσιποφόρα καγκουρό.
Δεν το είχες σκεφτεί ποτέ, έτσι δεν είναι;

Η γκομενοδηγός

Αν υπήρχε μια αλήθεια στον κόσμο θα ήταν ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν να οδηγήσουν καλά. Δεν είναι ρατσιστικό. Είναι εμπειρικό...
Βέβαια δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να πηγαίνεις «κούρσα», ενώ πρέπει να αποκρούσεις το καμάκι στο φανάρι και να κάνεις ταυτόχρονα δεύτερη φωνή στο νέο τραγούδι του Χατζηγιάννη.
Συμπτώματα: Είναι πιο προσεκτικές από τους άνδρες, αποφεύγουν τις «μαγκιές», τις «γκαζιές», αλλά από την άλλη υστερούν στην αίσθηση του χώρου.
Τι να κάνουμε; Μονοπωλούν τη χαρά της... δημιουργίας, δεν μπορούν να τα θέλουν όλα.
Συνήθως οδηγεί: Μικρό γαλλικό, μικρό ιταλικό (Lancia Y ως επί το πλείστον), μικρό γιαπωνέζικο.
Ακούει: Δυνατά ραδιόφωνο, αν κι ακόμη δεν έχει δοθεί επιστημονική εξήγηση, για ποιο λόγο πρέπει να τραγουδάει ταυτόχρονα.
Χόμπι: Οι «προχωρημένες» βρίσκουν ευκαιρία στην κίνηση να βαφτούν.
Οι υπόλοιπες; Απλά μιλούν στο κινητό.
Κορνάρει: Αν κάποιος της πάρει τη θέση ή αν πέσει θύμα απότομης «σφήνας».
Αγαπημένη ταινία με αυτοκίνητα: «2 Fast, 2 Furious» που έπαιζε αυτός ο... ξανθός κι ο Βιν Ντίζελ.Αυτοκινητοκουβέντες: Μόνο όταν πρέπει να το πάνε στο συνεργείο.
Ο χειρότερος εχθρός: Το παρκάρισμα...
Όσκαρ πρώτο γυναικείου ρόλου: Όταν την σταματάει ο τροχονόμος!

Το παπούγιαγιο

Ο παππούς βάζει δίπλα τη γιαγιά και την πηγαίνει τσάρκα παραλία. Στην αριστερή λωρίδα, με 3η «ταριφίσια» (2.500 στροφές), αψηφώντας τους συνανθρώπους, το ταλαιπωρημένο Kadett και τον καταρράκτη.
Άγνωστες λέξεις: Προσπέραση, φλας, δεξιά λωρίδα και ΚΤΕΟ.
Κορνάρει: Δεν κορνάρει γιατί 1ον) η κόρνα έχει χαλάσει από το 1987 και τους πανηγυρισμούς για το Ευρωμπάσκετ, 2ον) δεν ακούει, 3ον) δεν τον νοιάζει.
Χειρότερος εχθρός: Ο βιαστικός 22άρης που κορνάρει από πίσω.
Οδηγεί: Οτιδήποτε δεν έχει καταλύτη και έχει πινακίδα που ξεκινάει με δύο γράμματα.
Αξεσουάρ: Ανήσυχο εγγόνι στο πίσω κάθισμα.
Ακούει: Έκοψε τον «Σκάι» από τότε που έφυγε ο Τράγκας και το έχει γυρίσει στον Πάριο.
Φράσεις κλισέ: «Νεαρέ από 'δω πάμε για...», «πως τρέχουν έτσι αυτοί οι διάολοι», «Στις μέρες μας δεν γινόντουσαν αυτά...»
Bonus κίνδυνος: Γιαγιά κολλημένη στο τιμόνι. Έτοιμη για όλα.

Ο Ελληνάρας

Το κακό δεν είναι ότι ζει ανάμεσα μας, αλλά ότι οδηγεί κιόλας... Κλασσικός τύπος Έλληνα που όταν πιάνει τιμόνι μεταμορφώνεται.
Οδηγεί: Τζιπάκια, ιαπωνικά, γερμανικά και «μεσαία» γαλλοϊταλικά... Φροντίζει να χαζέψει την διπλανή Porshe , χωρίς να ξεχάσει να «κράξει» τον οδηγό της.
Ο νόμος: Κατά την προσπέραση κοιτάμε πάντα τον οδηγό του οχήματος που αφήνουμε πιο πίσω με βλέμμα «Μωάμεθ Προφήτη».
Κορνάρει: Κάθε 3''
Παρκάρει: Παντού.
Χειρότερος εχθρός: Η κίνηση κι ο νέος ΚΟΚ
Ακούει: Supersport FM και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Αν «κολλήσει» στην Κηφισίας παίρνει και τηλέφωνο, γιατί η άποψη του για τον Ριβάλντο μετράει.
Στο φανάρι: Προσπερνάει από δεξιά και στήνεται πρώτος-πρώτος για να γλιτώσει αυτά τα πολύτιμα 30'' για τη ζωή του.
Αξεσουάρ: Σκυλάκι που κουνάει το κεφάλι (από Πακιστανό σε φανάρι), φραπέ, τσιγάρο στο προτεταμένο αριστερό χέρι και κινητό «καρφωμένο» στο αυτί.
Βρίζει: Τον τύπο στα φανάρια, τις γυναίκες οδηγούς («γιατί οι γκόμενες απλά δεν ξέρουν να οδηγούν» όπως λέει), τον μπροστά που δεν πάει αρκετά γρήγορα, τον πίσω που του «κολλάει», τον πιο πίσω που κορνάρει, τον απέναντι που δεν κλείνει τα «μεγάλα» φώτα και την κυβέρνηση για τις λακκούβες.
Τους πάντες δηλαδή.

Το άρθρο είναι απόσπασμα απο το περιοδικό Auto24
Τιμή και δόξα και στον str1der και τις Online μπούρδες

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2007

Thousands cry at funerals


The funerals of the 12 Turkish soldiers, who were killed in an ambush by the outlawed Kurdistan Workers’ Party in the southeastern Anatolian province of Hakkari near the Iraqi border Sunday, are held with thousands attending to protest the attack .


Tens of thousands of Turks in 11 different cities around the country took to the streets yesterday at the funerals of slain soldiers.
An attack by the outlawed Kurdistan Workers' Party (PKK) that killed 12 Turkish soldiers Sunday was harshly condemned by those who attended the funerals across Turkey and who took to the streets waving Turkish flags and chanting anti-PKK slogans.
Apart from his family members, high-ranking army members and thousands of people attended Samet Saraç's funeral in Bursa, located 230 kilometers south of Istanbul. Saraç's story was one of the saddest that affected people. His mother and father divorced 15 years ago and Saraç could only meet his mother last year because of the problems between his parents.
While Saraç's coffin was carried through the main street of the city, people from the buildings threw flowers on to the coffin and chanted slogans against the PKK. Saraç's mother, Filiz Turan was hardly able to stand on her feet during the funeral. “I cannot explain thepain. I feel. But I promised my son. I will not cry,” she said.

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2007

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

President Gul: We will pay whatever price necessary to fight terror


A nighttime attack by PKK terror forces yesterday on Turkish troops stationed near the Iraqi border, outside of the city of Hakkari, led to the death of 12 soldiers, and the injury of 16.

With news of the latest PKK terror attack in southeastern Turkey near the Iraqi border shaking Ankara, President Abdullah Gul yesterday headed a security summit in the capital, underscoring "Whatever the price is, we will not try to escape paying it," in reference to possible responses to PKK terror.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΣΚΥΛΟ...ΤΟΝ ΞΕΡΕΤΕ?...ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

Κύπριος φοιτητής βασανίζει σκύλο με καυτό λάδι...Ο εν λόγω φοιτητής είναι Κύπριος και ονομάζεται Παναγιώτης Κυριακού.

Σπουδάζει στη Χίο και συγκεκριμένα στο τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται στην Αγγλία στο σπίτι της γκόμενάς του.

Όποιος τον γνωρίζει ας επικοινωνίσει με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία η οποία τον έχει ήδη μηνύσει.

ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ ΜΠΛΟΓΚΙΣΤΑΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΜΠΛΟΓΚΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜΣ.

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2007

ROBINHO vs ECUADOR

Τί κάνει πάλι ο άνθρωπος......!!

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2007

ΤΟΥΡΚΙΑ -ΕΛΛΑΔΑ : 0-1 στο γήπεδο αλλα 1-0...στο Hacking

Επίθεση(φιλίας πάντα,φαντάζομαι) έκαναν οι Τούρκοι Hackers στο site της ΕΠΟ χτές αναρτώντας βίντεο με τον Κεμάλ και με μήνυμα: Η Τουρκία γίνεται όλο και σπουδαιότερη συνοδευόμενο απο ένα υβριστικό μήνυμα για την Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί οτι ήταν το δεύτερο περιστατικό καθώς στον προηγούμενο αγώνα μεταξύ μας στο Γ.Καραισκάκης είχαν αναρτήσει μετά την ήττα μας με 1-4 το παρακάτω μήνυμα

Funny Video?...or not

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ


Στη χθεσινή συνεδρίαση το πετρέλαιο άγγιξε το ρεκόρ των 90 δολαρίων το βαρέλι κι απ' ότι φαίνεται θα συνεχίσει αυτή την ανοδική πορεία. Την ίδια στιγμή, τα νέα αυτοκίνητα για το 2007 (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 (301.874, εκ των οποίων το 45,6% στο νομό Αττικής).

Τα παραπάνω συντείνουν στην ανάγκη για άμεση εξεύρεση μιας πιο βιώσιμης και λιγότερο κοστοβόρας λύσης. Για σκέψου λίγο.... Πολύ σε βοήθησα.... Α μπράβο.. ΠΟΔΗΛΑΤΟ. Αφορμή για το post στάθηκε το critical mass ride. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει, αλλά νομίζω πως εισάγει κάτι νέο στο αστικό καταστημένο. Ειδικότερα,
Η γενική ιδέα του critical mass είναι μία μαζική βόλτα με ποδήλατα, ξεκινώντας από ένα προκαθορισμένο σημείο εκκίνησης κάθε μήνα, μια συγκεκριμένη μέρα. Σίγουρα ο σκοπός δεν είναι η ταχύτητα σε μια τέτοια βόλτα, αλλά κυρίως η προβολή του ποδηλάτου. Είναι μια γιορτή για το ποδήλατο στους δρόμους. Το critical mass ride δεν έχει οργανωτές, ούτε αρχηγούς. Όποιος είναι μπροστά χαράζει την πορεία που θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Σε κάθε πόλη, κάποιοι ποδηλάτες επέλεξαν μια ημέρα και μια ώρα, την κοινοποίησαν και έτσι γεννήθηκε το critical mass ride! Όταν μαζευτεί μια κρίσιμη μάζα ποδηλάτων στον τόπο συνάντησης την ημέρα και ώρα του ραντεβού, τότε το critical mass ride ξεχύνεται στον δρόμο, διεκδικώντας ένα μέρος του.
Για περισσότερα http://www.criticalmass.gr/

Το critical mass ride της Αθήνας ξεκινάει κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 18:00 από την πλατεία Συντάγματος, δίπλα στο σιντριβάνι και του Πειραιά κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα στις 18:00 από την πλατεία Κοραή, δίπλα στη σκακιέρα.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2007

Funny videos...ΤΑ ΦΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ...κυκλοφορούν ελεύθερα (απο εμάς)

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007

ALL EYES ARE ON BIG MATCH


Turkish football will have its hardest examination tomorrow. Turkish National team will host the group leader neighbour Greece in İstanbul. The match , which is at 8.30 tomorrow in Ali Sami Yen Stadium, will be managed by referee Manuel Enrique Mejuto Gonzalez from Spanish Football Federation. The assistants of referee will be Juan Carlos Yuste Jimenez and Antonio Artero Gallardo. 4th referee of the match will be Alberto Undiano Mallenco.

The tickets of the match has run out in short time.

Turkish National Team has the advantage of support by its fans in conclusion of being in Ali Sami Yen. That's why their biggest aim is to win the match.

In last matches, Turkey has surprising point losts in front of its weak rivals, and they want to find morality with this match between Turkey & Greece. On the other hand, Turkish National team will be looking forward to the match of Norway & Bosnia Herzegovina by waiting Norway to loose points in front of Bosnia Herzegovina.

The results of the matches between Turkey and Greece are below:


Date Result

23.04.1948 3 - 1
28.11.1948 2 - 1
15.05.1949 2 - 1
21.09.1988 3 - 1
29.03.1989 1 - 0
08.09.2004 0 - 0
04.06.2005 0 - 0
24.03.2007 4 - 1

ps: In the results, first team is Turkey second team is Greece.

OPEN TRAINING FOR GREEK NATIONAL TEAM


Technical coach of Greek National Team Otto Rehagel could take the adventage of watching hidden tactic trainings of Turkish National Team.

When Turkish National Team was getting ready for this critical match,the technical coach of Turks Fatih Terim undersigned to a strategic mistake.

Even though the match is in Ali Sami Yen Stadium, Turkish National Team had their training in İnönü Staduim at 19.30. Just because that would be a tactic training, Terim let the journalists only for 15 minutes. But he omitted the biggest detail. Because Greek convoy had arrived to İstanbul at 18.00 and settled in the Ritz Cralton Hotel( the hotel close to the İnönü Stadium). And Greek's coach could get the chance to watch Turkish National Team's trainings with private details.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.. ChaoSound

Μετά από την ευγενική χορηγία του Dj Stef από το topapei, η ομάδα του υποκειμενικού βρίσκεται στον αέρα (στα ερτζιανά αν θέλετε). Δοκιμαστικά στην αρχή κ βλέπουμε..
Αν έχετε μία γρήγορη (adsl) σύνδεση το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα κλικ ΕΔΩ αύριο (Τρίτη) στις 2 το μεσημέρι για ένα δίωρο με τις αγαπημένες σας μουσικές μαζί μας αλλά και στη συνέχεια με τον Dj Stef.
Κι αν δεν το ανοίξει αμέσως, μην τα παρατάς τόσο εύκολα. Ξαναπροσπάθησε.

Tuesday 16/10 14:00 ON AIR Click HERE

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007

BLOG ACTION DAY


Μία μέρα αφιερωμένη από τους bloggers στο περιβάλλον.
Μία μέρα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εμάς μετά από το καυτό καλοκαίρι που περάσαμε στην Ελλάδα.
Αγαπάμε το περιβάλλον, θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε μία πράσινη χώρα, κουραστήκαμε από τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, από τα "ψεύτικα" και ξεκούραστα post σε πολλά blog όταν η ενασχόληση με περιβάλλον ήταν το νέο trend, από το όπιο που μας ταίζουν κάθε μέρα για να κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους και αναρωτιόμαστε.
Αναρωτιόμαστε γιατί να συμβαίνει όλο αυτό; Γιατί με το περιβάλλον; Γιατί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να θέλουν ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον; και ονειρευόμαστε.

Ονειρευόμαστε ένα κόσμο πιο πράσινο. Ονειρευόμαστε τις μεγάλες πολυεθνικές να διαγωνίζονται για τη μεγαλύτερη προσφορά στο περιβάλλον, ονειρευόμαστε δακτυλοδεικτούμενους όσους το καταστρέφουν, τις οικογένειες-πολιτικούς-απλούς ανθρώπους να περνούν τις Κυριακές τους στη φύση και θα συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε πάνω σε απάτητες κορφές απ' όπου βλέπουμε πιο καθαρά, πιο μακρυά, πιο αληθινά.

Greek-run Alphabank preparing to enter Turkish market

The second largest bank in Greece, Alphabank, is preparing to start up business in Turkey, though bank leaders have issued precautionary comments in advance of action. The head of Alphabank, Yannis Costopoulos, has said "We will enter the Turkish market. But do not await big steps.
Turkish banks are very powerful." In a statement to the Greek newspaper Imerisia, Costopoulos said "Turkey is not like Bulgaria or Romania. Big Turkish banks are powerful, and use advanced technology. It will not be easy to compete with them." If Alphabank's efforts in the Turkish banking sector are successful, they will become the third Greek bank here following the Greek National Bank (NBG), which bought the Turkish Finansbank, and Eurobank, which purchased Tekfenbank.
Alphabank's move to start up activity in Turkey reportedly follows a green light from the Greek National Economic Minister, Yorgos Alagoskufis. Alphabank is currently active in Romania, England, Serbia, Albania, Bulgaria, Macedonia, Greek-run Cyprus, and the US, with a total of 365 outlets in Greece alone.

It is Athens 2007 scheduled for November 22-25

The 2nd International Tourism Salon Athens 2007 (ITS Athens) will open its gates from November 22-25 at the newly renovated Mediterranean Exhibition Centre (MEC) aiming to promote the Greek tourism product and further develop inbound and outbound tourism.
The goals, the thematic units, the incentives that the company offers to all exhibitors and visitors as well as the success factors of ITS Athens 2007 were presented in a special event by Mr. George Karachristos, CEO of the organizing company MACT SA. The event took place June 21 in Grande Bretagne Hotel, Athens.
ITS Athens 2007 aims to turn into the high-profile meeting point for tourism business professionals from Greece and all over the world, attracting top buyers and commercial/trade visitors from across the globe, to contribute to the increasing dynamism of Greek tourism within the framework of the international tourism market; as well as to improve and strengthen the relationships between the Greek and foreign tourism businesspeople through prestigious professional meetings.
ITS Athens 2007 aims to host more than 350 exhibitors, 200 buyers and 30,000 commercial/trade and public visitors from Greece and all over the world. During the exhibition, special events and conversations related to the cruise market, travel agencies and more are going to take place. Moreover MACT SA is organizing a number of venues about African and Latin America countries as well as a show about alternative forms of tourism.
ITS Athens 2007 is under the aegis and great sponsorship of Ministry of Tourism Development as well as Greek Tourism Organization and has the support of all institutions of tourism in Greece.
MACT SA/ITS Athens, www.its-athens.gr

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ... ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ.


Δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένα 12ωρο από την επιστροφή μου από την Τουρκία και μια ακατανίκητη επιθυμία κι ένας ενθουσιασμός με φέρνει ξανά μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ για μία εβδομάδα την Κωνσταντινούπολη και μία επαρχιακή πόλη (Sakarya) σε απόσταση 2 ωρών από αυτή. Στο παρελθόν είχα επισκεφτεί 3 Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε καμία δεν ένοιωσα τόσο άνετα όσο στην Τουρκία. Όλα μοιάζουν τόσο ίδια με την Ελλάδα. Οι άνθρωποι καλοσυνάτοι και φιλόξενοι, προσπαθούν να σε κερδίσουν με τη συμπειφορά τους και πριν φύγεις σε ρωτάνε με πρόσωπα χαμογελαστά αν θα ξαναπάς στη χώρα τους. Οι γλώσσες τόσο όμοιες, τα τοπία τόσο ίδια.

Η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας δεν ισχύει ούτε στο ελάχιστο. OK. Μπορεί να υστερούν λίγο σε ανάπτυξη αλλά κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι τα κυριότερα στοιχεία που τους απομακρύνουν από το στόχο τους, η θρησκεία τους δηλαδή και η πολυπολιτισμικότητα από περιοχές σε περιοχές θα πρέπει να είναι τόσο σεβαστά, όσο και η διαφορετικότητα των λαών της Γηραιάς Ηπείρου. Αυτό που χρειάζονται από εμάς είναι βοήθεια και όχι τιμωρία για δικά μας λάθη του παρελθόντος.

Αλλά νομίζω πως καλύτερα θα ήταν αν ακούγαμε τη γνώμη και κάποιου ντόπιου. Ζήτησα από μια νεαρή φίλη Τουρκάλα τη γνώμη της πάνω στο θέμα και με προθυμία μου έγραψε τα παρακάτω.

DON'T TRY TO FIND ANY DIFFERENCES BECAUSE YOU'LL NOT BE ABLE TO

I want to start with "kokorec, tavli, yavas yavas, pazar, aman yavrum aman kuzum etc..." Do you remember these words from somewhere? Let me remind you. These are just a little part of 2 neighbour countries which share same cultures and sometimes traditions.
Before I met Angelos I had lots of question tags and doubts in my mind about Greeks but he deleted all of them with his way of treating.

Here majority think that Greeks are rude, selfish and they still can't give up from their history. But what I realised is, infact it's Turkish people that still can't give up from their history.

First of all, from what I've experienced, I think that you are so kind, understanding and modest.
And from now on, it's my job to correct Turkish people's ideas and opinion about Greece and Greeks.
But if i can't get positive results, then i can just say "none has to love each other but we have to respect".

Hoping that helped you
Burcu


Burcu is from Istanbul and studies German Translation and Interpretation in Sakarya. She was so willing to help me with this post. She will also write for our blog about what 's going on in Turkey. I want to thank her so much and I wish I will be able to compensate her any time she wants.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

BLOG ACTION DAY

Τί θα γινόταν αν κάθε blog δημοσίευε τις απόψεις του για το ίδιο θέμα την ίδια χρονική στιγμή;

Το θέμα είναι το περιβάλλον και στις 15 Οκτωβρίου bloggers από όλο το web ενώνονται για να θέσουν τις απόψεις τους γύρω απο αυτό.

Κάθε blogger θα ποστάρει τις απόψεις του για το περιβάλλον όπως νομίζει εκείνος ότι σχετίζεται με το θέμα του blog του.

Στόχος είναι να παρακινηθούν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι για ένα καλύτερο κοινό μέλλον,και να οδηγηθεί το θέμα του περιβάλλοντος στο τραπέζι του διαλόγου.Θέλεις να συμετάσχεις;Διέδωσέ το βάζοντας banners στο blog σου.
POST BANNERS

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007

"Νέο πλήγμα: Η επίλυση της ονομασίας της ΠΓΔΜ δε συνδέεται με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ λένε οι ΗΠΑ"

Λοιπόν, όταν διαβάζω κάτι τέτοια άρθρα τότε συνειδητοποιώ πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η γραφίδα στα χέρια κάποιου που θέλει να αποκαλείται δημοσιογράφος. Και εντάξει, δεν περιμένω από τον κάθε άνθρωπο που τελειώνει δημοσιογραφία ή τέλοσπάντων ασχολείται με το επάγγελμα να γνωρίζει τα πάντα γύρω από ένα θέμα, ωστόσο όποιος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι έχει ευθύνες.


Λίγα λόγια για την ΠΓΔΜ...

Πρόκειται για μια χώρα 2 κ κάτι εκατομμυρίων ανθρώπων βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ύπαρξη της ισχυρής και αριθμητικά σημαντικής αλβανικής μειονότητας η οποία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την πορεία του κράτους αυτού αλλά και εξηγεί πολλά όσον αφορά στη διαφορά του ονόματος.


Καλό θα ήταν επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η ονομασία "Μακεδόνες" το 19ο αιώνα προσέλαβε γεωγραφική έννοια για να διαχωρίσει τους Βούλγαρους της Ηγεμονίας από αυτούς της Μακεδονίας και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως γεωγραφική έννοια για να δηλώσει όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας. Η ταύτιση του ονόματος με τη γεωγραφική περιοχή ενισχύθηκε από την πολιτική της Κομιντέρν με αποτέλεσμα το όνομα να προσλάβει βαθμιαία εθνικό περιεχόμενο για να δηλώσει τους σλαβόφωνους του μακεδονικού χώρου. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η πορεία των μακεδονικών εξελίξεων περνάει από τα χέρια των Βουλγάρων σε αυτά των Γιουγκοσλάβων. Αυτοί κατανοώντας πως ενδεχόμενη εκδίωξη των ΒουλγαροΜακεδόνων θα ενίσχυε σημαντικά το ήδη ισχυρό αλβανικό στοιχείο προτιμούν τη μετάλλαξη των γηγενών Σλάβων σε "μακεδονικό έθνος". Οι αντιδράσεις εκείνη την εποχή ήταν μικρές και από ελληνικής πλευράς λόγω του εμφυλίου πολέμου, ενώ στην ΠΓΔΜ, τότε μέρος της Γιουγκοσλαβίας, οι ιστορικοί προχωρούσαν σε παραποίηση και επαναγραφή της ιστορίας. Αυτά τα λίγα ιστορικά σκοπό έχουν να διαφωτίσουν σχετικά με ζητήματα λιγότερο γνωστά λόγω της μανιχαϊκής περιγραφής της σημερινής κατάστασης.


Και φτάνουμε στο σήμερα όπου η δήλωση των ΗΠΑ ότι "Η επίλυση της ονομασίας τη ΠΓΔΜ δεν συνδέεται με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ λένε οι ΗΠΑ" είναι νέο πλήγμα. Γιατί ? Δεν είναι κάτι αναμενόμενο? Και βέβαια η απάντηση των περισσότερων είναι πως όχι, οι κακοί Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, πρέσβεις της παγκοσμιοποίησης και όλων των κακών του κόσμου είναι ανθέλληνες, και δε μας χρειάζονται πια και οπότε κάνουν οτιδήποτε για να οδεύσουν αντίθετα στα ελληνικά συμφέροντα... Το πιστεύετε αλήθεια? Δεν είναι κομματάκι παρατραβηγμένο?


Για την απάντηση χρειάζεται μόνο να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, και όχι πολύ μακριά... φτάνει με το να ρίξουμε μια ματιά στα Βαλκάνια... Κόσοβο. Σε περίπτωση που κυρηχθεί ανεξάρτητο, η ΠΓΔΜ θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα αφού μπορεί να αναβιώσουν οι αλυτρωτικές και αποσχιστικές τάσεις των δικών της Αλβανών και να ακυρωθεί η συμφωνία της Οχρίδας του 2001 με την οποία έληξε μια πολύ σοβαρή εσωτερική κρίση στο έδαφός της.


Και όμως ακόμα και τώρα κάνουμε λόγο για αλυτρωτικές υπονοήσεις μέσω της διεκδίκησης του ονόματος, από μια χώρα που εδώ καλά καλά δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στο εσωτερικό της και παρά την ύπαρξη της Μεταβατικής Συμφωνίας της Νέας Υόρκης του 1995 όπου η ΠΓΔΜ έχει αναλάβει δέσμευση ότι τίποτε στο Σύνταγμά της δεν θα αποτελέσει βάση διεκδίκησης για οποιοδήποτε έδαφος που δε βρίσκεται εντός των συνόρων της. Και μας κάνει εντύπωση που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ παρά την απειλή ελληνικού βέτο.


Και σας ρωτάω: ως ΗΠΑ που υποστηρίζετε την ανεξαρτησία του Κοσόβου και γνωρίζετε τις επιπτώσεις στην ΠΓΔΜ... τι θα κάνατε? θα υποστηρίζατε την Ελλάδα σε μια διαφορά χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό ενδιαφέρον ή θα προσφέρατε πολιτική στήριξη σε μια χώρα που στη συγκεκριμένη περίοδο την έχει πραγματικά ανάγκη εν όψει διεθνών εξελίξεων που πιθανότατα θα την επηρεάσουν στο εσωτερικό της?


Έλεος πια με τα περί εθνικής μειοδοσίας κτλ... Αντί να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας στο σύστημα και πώς θα εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες για να την ισχυροποιήσουμε δείχνοντας ίσως πολιτική βούληση που θα μπορούσε να εξαργυρωθεί θετικά με υποστήριξη του διεθνή παράγοντα σε άλλους πολύ κρισιμότερους τομείς της εξωτερικής μας πολιτικής κολλάμε στο όνομα και δεν κάνουμε καμία υποχώρηση... Και δεν εννοώ να αποδεχτούμε να ονομαστεί Μακεδονία η ΠΓΔΜ, αλλά να είμαστε πιο υποχωρητικοί σε ένα θέμα χωρίς κανένα διεθνές πολιτικό κόστος. Βέβαια το παιχνίδι μετά θα παιχτεί σε εσωτερικό επίπεδο και γι'αυτο καμία κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να υποχωρήσει σε ένα ζήτημα που θα αποβεί μοιραίο για αυτή στις εκλογές...


Δεν ξέρω, δεδομένου, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, του ότι η ΝΔ δεν έχει και πολλές πιθανότητες να επανεκλεγεί για 3η 4ετία, μήπως θα ήταν τώρα μια καλή ευκαιρία??

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2007

UEFA-- H ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ος Όμιλος
Άλκμααρ
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης
Εβερτον
Νυρεμβέργη
Λάρισα
2ος Όμιλος
Παναθηναϊκός
Λοκομοτίβ Μόσχας
Ατλέτικο Μαδρίτης
Κοπενχαγη
Αμπερντίν

3ος Όμιλος
Βιγιαρεάλ
ΑΕΚ
Φιορεντίνα
Μπόλεσλαβ
Ελφσμποργκ

4ος Όμιλος
Βασιλεία
Αμβούργο
Ρεν
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Μπραν

5ος Όμιλος
Λεβερκούζεν
Σπάρτα Πράγας
Σπάρτακ Μόσχας
Τουλούζ
Ζυρίχη

6ος Όμιλος
Μπάγερν Μονάχου
Μπόλτον
Μπράγκα
Ερυθρός Αστέρας
Αρης

7ος Όμιλος
Άντερλεχτ Τότεναμ
Χετάφε
Χάποελ
Άαλμποργκ

8ος Όμιλος
Μπορντό
Αούστρια Βιέννης
Γαλατάσαραι
Πανιώνιος
Χέλσινμποργκ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η αγωνιστική Πέμπτη (25/10)
Εβερτον-Λάρισα
Παναθηναϊκός-Αμπερντίν
Ελφσμποργκ-ΑΕΚ
Χέλσινμποργκ-Πανιώνιος
Ρεπό: Αρης

2η αγωνιστική Πέμπτη (8/11)
Λάρισα-Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης
Κοπεγχάγη-Παναθηναϊκός
Αρης-Ερυθρός Αστέρας
Ρεπό: ΑΕΚ, Πανιώνιος

3η αγωνιστική Πέμπτη (29/11)
Αλμαααρ-Λάρισα
ΑΕΚ-Φιορεντίνα
Μπόλτον-Αρης
Πανιώνιος-Γαλατασαράι
Ρεπό: Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική Τετάρτη (5/12)
Παναθηναϊκός-Λοκομοτίβ Μόσχας
Μλάντα Μπόλεσλαβ-ΑΕΚ
Ρεπό: Λάρισα
Πέμπτη (6/12)
Αρης-Μπράγκα
Αούστρια Βιέννης-Πανιώνιος

5η αγωνιστική Τετάρτη (19/12)
Μπάγερν Μονάχου-Αρης
Πανιώνιος-Μπορντό
Πέμπτη (20/12)
Λάρισα-Νυρεμβέργη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Παναθηναϊκός
ΑΕΚ-Βιγιαρεάλ

QUIZ No 2

Something stinks and it smells like crab, only there's something funny about these crustaceans. You play as Detective Nick Bounty, who despite his ability to solve the most tangled cases, has yet to work for a paying client. This time it's up to you to discover who knocked off a local seafood salesman and get to the bottom of a diabolical counterfeiting operation!PLAY GAME

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2007

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ....Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ? ή μήπως συνεχίζεται?

Eίδαμε χτες και την ήττα του Παναθηναικού απο τον Αστέρα Τρίπολης και ησυχάσαμε...
Γιατί μετά απο αυτά που έχουμε δει όλοι στον Παναθηναικό τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω οτι ήρθε σαν μεγάλη έκπληξη αυτή η ήττα.Συγκεκριμένα δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που ξεκινήσαμε καλά στο πρωτάθλημε με σερί νίκες.

Ποιός να φταίει όμως άραγε;

Ο προπονητής,οι παίχτες,ο τεχνικός διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης...
Αναμφίβολα την πρώτη ευθύνη έχει ο Τζίγγερ που έχει φέρει όλους αυτούς τους ανύπαρκτους σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο.
Τραγικοί κατα την γνώμη μου και οι οπαδοί οι οποίοι στον αγώνα με την Αρτμέντια επευφημούσαν ''ΣΑΡΙΕΓΚΙ...ΣΑΡΙΕΓΚΙ'' και (αν είναι δυνατόν) ''ΛΟΥΚΑΣ ΒΥΝΤΡΑ...ΛΟΥΚΑΣ ΒΥΝΤΡΑ''.
Γιατί...το καταλαβαίνω να φωνάξει κάποιος το όνομα κάποιου παίχτη ο οποίος μπορεί με τις ενέργειες του να περάσει τους αντίπαλους σαν σταματημένους,ή το όνομα κάποιου παίχτη όπως αυτό του Βαζέχα που έδωσε τόσα πολλά στον Παναθηναικό.
Να φωνάζουν όμως το όνομα του καινούργιου αμυντικού της ομάδας ενώ ο ίδιος δεν έχει δείξει τίποτα,κάνει απλά τα βασικά σε έναν αγώνα με τόσο μικρότερη ομάδα όπως η Αρτμέντια μου φαίνεται απίστευτο...
Μετά το τραγικό πέναλτι που έκανε να δω τι θα του λένε στον επόμενο αγώνα...
Προσωπικά θεωρώ οτι δεν είναι κακός παίχτης απλά δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο

Στον Χένρικσεν τουλάχιστον δεν θυμάμαι να φώναζαν τίποτα στους πρώτους αγώνες του,ή αντίστοιχα στον Σωτήρη Κυργιάκο παρότι αυτοί έδειξαν πολλά περισσότερα απο τις πρώτες εμφανίσεις τους κιόλας.
Όσο για τον Βύντρα τί να πώ...Παίχτη που τον βρίζανε όλοι στο ΟΑΚΑ(κακώς βέβαια γιατί δεν έφταιγε αυτός που έπαιζε---αυτά μπορούσε να κάνει και αυτά έκανε),τώρα τον αποθεώνανε.
Οπως προείπα δεν φταίει αυτός όμως.Φταίει ο ιδιοκτήτης που δεν τον έδωσε ενώ ο ίδιος ήθελε να φύγει με το πρόσχημα οτι δεν μπορεί να βρεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα άξιο αντικαταστάτη.Δηλαδή τον Σειταρίδη που τον πούλησε όσο όσο,τον αντικατέστησε επάξια,ή τον Κυργιάκο.

Όσο για τον Πεσέιρο τι να πώ;Είμαι της γνώμης οτι οι καλοί προπονητές φαίνονται απο την αρχή σε μια ομάδα απο τους πρώτους αγώνες και κυρίως απο τις αλλαγές τους σε κρίσιμες στιγμές.Ε... ο Πεσέιρο έδωσε το δικό του ρεσιτάλ χτες αφήνοντας έξω τον Ν' Ντόι ο οποίος πρέπει να κουράστηκε πάρα πολύ απο τον υπερδύσκολο αλλα και υπερκρίσιμο αγώνα που κρινόταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με το μεγαθήριο της Αρτμέντια.
Το ακόμα χειρότερο ήταν η είσοδος του Σέριτς όταν χάναμε στην θέση του αριστερού χάφ.
ΕΛΕΟΣ...Πόσο άσχετος μπορεί να είναι κάποιος...

Άλλωστε γι αυτόν δεν είχε πει ο Μουρίνιο στον τελικό του UEFA οτι 'αν πάρει και ο Πεσέιρο Ευρωπαικό κύπελλο θα τα έχω δει όλα. '

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2007

F1--ΑLONSO,HAMILTON ήRAIKONNEN?


Ο Hamilton ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Grand Prix της Σανγκάης δίνοντας την ευκαιρία στον Αλόνσο αλλα και στον Raikonnen να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Βρετανός ο οποίος πριν τον αγώνα θεωρούταν αναμφισβήτητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλα και την νίκη καθώς είχε την pole position, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα στον 30ό γύρο καθώς τα ελαστικά του είχαν φθαρεί και ειδικότερα το πίσω δεξί ελαστικό του,με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπεί στα pits για να τα αλλάξει.Στην αριστερή στροφή όμως που οδηγούσε στα pits γλίστρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί στην αμμοπαγίδα και να μην μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα.
Οι μηχανικοί του είπαν οτι επρόκειτο για δικό τους λάθος όμως στο video φαίνεται οτι ήταν και οδηγικό λάθος του ίδιου.

Ο Raikonnen ο οποίος ξεκίνησε απο την 2η θέση κατάφερε εύκολα να διατηρηθεί στην 1η θέση μόλις πέρασε τον Hamilton αφού ο τελευταίος παγιδεύτηκε στην αμμοπαγίδα.Έτσι κατάφερε να πετύχει την 5η φετινή του νίκη και να αυξήσει τις ελπίδες του για τίτλο.
Ο Felipe Massa ξύπνησε αργά και ενώ ξεκίνησε απο την 3η θέση μόνο στους τελευταίους γύρους κατάφερε να πλησιάσει απο την 4η θέση τον Fernando Alonso στην 3η,χςρίς όμως να τον απειλήσει ουσιαστικά.

Ο Fernando Alonso τερμάτισε στην 2η θέση ξεκινώντας απο την 4η περνώντας τον Massa στους πρώτους γύρους.Ο ίδιος δήλωσε οτι ακόμα είναι πολύ δύσκολη η κατάκτηση του τίτλου καθώς στον επόμενο αγώνα της Βραζιλίας πρέπει να τερματίσει 1ος και συγχρόνως ο Hamilton 4ος.
Ο επόμενος αγώνας είναι στην Βραζιλία και αναμένεται συγκλονιστικός.

Η κατάταξη στο Grand Prix της Σανγκάης αναλυτικά είναι...

1. Κίμι Ράικονεν (Ferrari)
2. Φερνάντο Αλόνσο (McLaren)
3.Φελίπε Μάσα (Ferrari)
4. Σεμπάστιαν Φέτελ (Toro Rosso)
5.Τζένσον Μπάτον (Honda)
6. Βιταντόνιο Λιούτσι (Toro Rosso)
7. Νικ Χάιντφελντ (BMW Sauber)
8. Ντέιβιντ Κούλθαρντ (Red Bull)
9. Χάικι Κοβαλάινεν (Renault)
10. Μαρκ Ουέμπερ (Red Bull)
11. Τζιανκάρλο Φιζικέλα (Renault)
12. Αλεξάντερ Βουρτς (Williams-Toyota)
13. Γιάρνο Τρούλι (Toyota)
14. Τακούμα Σάτο (Super Aguri)
15. Ρούμπενς Μπαρικέλο (Honda)
16. Νίκο Ρόσμπεργκ (Williams)
17. Σάκον Γιαμαμότο (Spyker)

και η βαθμολογία των οδηγών...

1. Λιούις Χάμιλτον 107
2. Φερνάντο Αλόνσο 103
3. Κίκι Ράικονεν 100
4. Φελίπε Μάσα 86
Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2007

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ-ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ. ΒΕΡΝΤΕΡ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3


Βέρντερ- Ολυμπιακός 1-3; Ποιος θα το πίστευε. Κι όμως έγινε. Κι έγινε στο καλύτερο σημείο. Μετά απο 3 συνεχόμενες ισοπαλίες μόνο έτσι θ ανέβαινε η ψυχολογία. Και όχι απλά ανέβηκε. Στα ύψη έφτασε.

Δεν είναι και μικρό πράγμα. Αυτή η κακοδαιμονία που κυνηγούσε τον Ολυμπιακό έπρεπε να σπάσει καποια στιγμή. Χρειάστηκαν λοιπόν 32 αγώνες, 11 χρόνια προσπαθειών και το ρίσκο του Τάκη Λεμονή. Ρίσκο για την αντικατάσταση του πιο φορμαρισμένου επιθετικογενή μέσου (Γκαλέτι) με έναν επιθετικό (Κοβάσεβιτς) κι ενώ ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω στο σκορ (1-0). Και τελικά δικαιώθηκε. Ο Σέρβος συμμετείχε στο πρώτο γκολ, ενώ πέτυχε και το τρίτο, προκαλώντας έτσι τα πρώτα δάκρυα χαράς στον προπονητή του.

Και πώς να είναι μικρό πραγμα όταν η ομάδα αυτη είχε ρίξει 8 γκολ πριν λίγες μέρες στην Μπίλεφελντ και 5 στον Παναθηναϊκό την προπερσινή περίοδο, όταν όλοι είχαν καταδικασμένο με ήττα τον Ολυμπιακό, όταν τα ουρλιαχτά στο ραδιόφωνο θύμιζαν αυτά του Euro, όταν μια ολόκληρη πόλη έλαμπε στην κυρολεξία και όταν την επόμενη μέρα έβλεπες στις Τράπεζες κόσμο με εμφανίσεις του Ολυμπιακου;

ΑΠΛΑ... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2007

F1---ΗΑMILTON Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Στο Grand Prix της Ιαπωνίας φαίνεται να τελειώνει φέτος το πρωτάθλημα οδηγών στην F1.


O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο μεγάλος νικητής σε μια πίστα (Φούτζι) η οποία έμοιαζε με πισίνα λόγω της καταρρακτώδους βροχής και με το αυτοκίνητο ασφαλείας να μένει μέσα στην πίστα για τους πρώτους 19 γύρους.Ο Χάμιλτον ξεκινώντας απο την pole position με 2ο τον Αλόνσο κατάφερε να αυξήσει την διαφορά απο τον Ισπανό σε 12 βαθμούς απο 2 που ήταν πριν την έναρξη του αγώνα,λόγω της εγκατάλειψης του Αλόνσο στον 41ο γύρο.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός γλίστρησε και προσέκρουσε στα π
ροστατευτικά καταστρέφοντας ολοσχερώς το αμάξι του(αφού προηγουμένως είχε διαλύσει τα πλάγια αεροδυναμικά βοηθήματα σε σύγκρουση με τον Φέτελ της Toro Rosso),και όπως δήλωσε και ο ίδιος είναι πολύ δύσκολο πλέον να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα πρέπει στους 2 επόμενους αγώνες ο Χάμιλτον να τερματίσει πίσω απο τον Αλόνσο στον 1 και εκτός βαθμολογούμενων θέσεων στον άλλον αγώνα.


Τα δυο Ferrari ξεκίνησαν απο την 3η(Raikkonen) και την 4η θέση(Massa) ,όμως αναγκάστηκαν να μπουν αμέσως στα pits για να βάλουν τα λάστιχα ακραίων συνθηκών αφού είχαν αγνοήσει τον κανονισμό που δόθηκε στις ομάδες ωστε να βάλουν τα συγκεκριμένα λάστιχα.Οι ίδιοι λένε οτι ειδοποιήθηκαν μετά την έναρξη του αγώνα για τον κανονισμό.Παρόλα αυτά ο Raikkonen κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση και ο Massa στην 6η μετά απο πολλά τετακέ.

Άξιο αναφοράς και το τραγικό΄λάθος του Fetel(Toro Rosso) ο οποίος ενώ βρισκόταν στην 3η θέση έπεσε πάνω στον 2ο Ουέμπερ όταν βρισκόταν στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας και κατέστρεψε τον αγώνα και των δυο.Βαθμολογία Οδηγών μετά το Grand Prix της Ιαπωνίας


1.Λιούις Χάμιλτον 107
2.Φερνάντο Αλόνσο 95
3.Κίμι Ράικονεν 90